Chladiace mazivá miešateľné s vodou

Syntetické /bez obsahu bóru:

 • Aral Sarol 700 EP

Čiastočne syntetické / bez obsahu bóru a amínov:

 • Aral Sarol 350
 • Aral Sarol 450 EP
 • Aral Sarol 470 EP
 • Aral Sarol 474 EP
 • Aral Sarol  Cl 100 Plus
 • Aral Sarol 4390
 • Aral Sarol 434 EP
 • Aral Sarol 435 EP
 • Aral Sarol 455 EP

Čiastočne syntetické / s obsahom amínov:

 • Aral Sarol NFM

Syntetické brusné roztoky:

 • Aral Multrol G 200
 • Aral Multrol 420
 • Aral Multrol 820
 • Aral Multrol PWZ 200
 • Aral Multrol CC 100