Mazacie tuky

Biologicky odbúrateľné mazacie tuky:

 • Aral Aralub BAB RC 1
 • Aral Aralub BAB RC 2
 • Aral Aralub BAB EP 0
 • Aral Aralub BAB EP 2
 • Aral Aralub BAB SLC-SC 2

Tekuté tuky:

 • Aral Aralub MFL 00
 • Aral Aralub GFP 000
 • Aral Aralub FDP 00
 • Aral Aralub FDP 0
 • Aral Aralub FD 1
 • Aral Aralub SKA 00

Adhézne mazacie tuky:

 • Aral Aralub MKA Z 0/1
 • Aral Aralub MKA Z 1
 • Aral Aralub MKA Z 00
 • Aral Aralub LFZ 1
 • Aral Aralub 4846

Mazacie tuky pre vysoké teploty:

 • Aral Aralub MKA 2
 • Aral Aralub MKL 2
 • Aral Aralub MKL 3
 • Aral Aralub MKC 2
 • Aral Aralub HTR 2
 • Aral Aralub MPU 1/2
 • Aral Aralub MPUF 1
 • Aral Aralub MPU 2 EP Plus

Ťažko zaťažiteľné mazacie tuky:

 • Aral Aralub 4320
 • Aral Aralub 4043

Špecialné mazacie tuky, na minerálnom základe:

 • Aral Aralub 4807

Špecialné mazacie tuky , na syntetickom základe:

 • Aral Aralub SPU 1/2
 • Aral Aralub SPT 2
 • Aral Aralub SPH 2

Mazacie tuky pre nízke teploty/ rýchlo tečúce tuky:

 • Aral Aralub SKL 2
 • Aral Aralub SEL 2
 • Aral Aralub HLP 2 /SL
 • Aral Aralub HLPF 2
 • Aral Aralub MLC 2P SF

Univerzálne mazacie tuky:

 • Aral Aralub FM 3
 • Aral Aralub HL 2
 • Aral Aralub HL 3
 • Aral Aralub HLP 1
 • Aral Aralub HLP 1,5
 • Aral Aralub HLP 2