Certifikácia

Aral - kvalita z Nemecka

V našom výrobnom závode v Hamburgu-Neuhof, zabezpečujeme nepretržitý vývoj našich produktov a procesov.

Moderné mazivá sú dôležitou súčasťou vývoja motorov a prevodovie. Zloženie dnešných mazív vyžaduje rozsiahle know-how. Aral pri výrobe vysoko komplexných ľahkobežných olejov vytvára a využíva vlastné patentované procesy. svetla prevádzku na patentovaného procesu. Jeden z našich patentových certifikátov si môžete pozrieť tu:

Aj ochrana životného prostredia je pre nás dôležitá.

Nová technológia miešanie znižuje emisie CO2

S našou novou metódou procesu miešania sme prispeli  k výraznému skoku v technológii výroby. Emisie CO2 pri výrobe jedného litra maziva boli znížené z 56 gramov  na 27 gramov, čo je viac ako o polovicu. Pri ročnej výrobnej kapacite 240.000 ton mazív len v  samotnom závode Hamburg-Neuhof  Aral  ušetrí ročne až 7000 ton CO2. Nová výrobná technológia šetrí prírodné zdroje a umožňuje vyššiu úroveň kvality výrobkov. Vďaka novým procesom miešania vykazujú motorové oleje vyššiu úroveň odolnosti voči starnutiu.

Ocenenia a certifikáty

Náš výrobný závod v Hamburgu získal  množstvo ocenení a certifikácií.  Tu nájdete certifikáty preukazujúce vysokú úroveń kvality:

K prečítaniu týchto PDF dokumentov potrebujete program Acrobat Reader. Pokiaľ ho ešte nemáte v počítači nainštalovaný, môžete si ho tu pezplatne stiahnuť.