Produkty

Spoločnosť OIL Slovakia spol. s r.o. ponúka mnoho moderných riešení mazania pre veľké komplexné priemyselné odvetvia. Mazivá značky Aral sú vyvíjané so zreteľom na požiadavky budúcnosti a tak, aby spĺňali aj tie najnáročnejšie výrobné požiadavky.

Adhézne oleje a mazivá

Chladiace mazivá miešateľné s vodou

Chladiace mazivá nemiešateľné s vodou

Hydraulické oleje

Kaliace oleje

Kompresorové oleje

Mazacie tuky

Mazivá na mazanie hmlou

Odformovacie oleje

Oleje do chladiacich strojov

Oleje pre potravinársky priemysel

Prevodové oleje

Priemyselné čističe

Procesové a základové oleje

Prostriedky na antikoróznu ochranu

Servisné produkty

Teplonosné oleje

Transformátové a izolačné oleje

Turbínové oleje

Valcové oleje

 

Poznámka: Uvedený stručný prehľad neopisuje všetky výrobky , ktorými Aral disponuje. Taktiež nieje možné v tejto skrátenej forme bližšie špecifikovať všetky užitočné vlastnosti, aplikačné rozsahy a prevádzkové prednosti. preto v prípade potreby doporučujeme kontaktovať svojho regionálneho zástupcu alebo priamo technickú podporu na centrále viď Kontakty.