Syntetický olej


Copyright © 2012 Aral Aktiengesellschaft

Aj syntetické oleje sa vyrábajú z ropy, ale podstatne nákladnejším spôsobom ako tradičné minerálne oleje. V čom sú hlavné rozdiely a aký prínos to má pre motoristov vysvetluje tento krátky film.

<< Infofilm Oleje a mazivá