Certifikáty a registrácie

Systém riadenia spoločnosti SGS
EN ISO 14001
(SK)
Systém riadenia spoločnosti SGS
EN ISO 14001 (EN)
Systém riadenia spoločnosti SGS
EN ISO 9001 (SK)
Systém riadenia spoločnosti SGS
EN ISO 9001 (EN)
Registrácia DPH Registrácia IČ DPH
Živnostenský list Živnostenský list Živnostenský list
   
Recyklačný fond