Základné pojmy

V moderných spaľovacích motoroch musí motorový olej plniť enormné požiadavky. Krátky film ukazuje ako rôzne technické aspekty vplývajú na životnosť a hospodárnosť motora – a spoznáte prečo je práve kvalita olejov tak veľmi dôležitá.


Copyright © 2012 Aral Aktiengesellschaft

Ďalšie informácie nájdete aj na  Mazivá ABC.

 

<< Infofilm Oleje a mazivá